გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #33

33
29.06.2018

ნომერშია:

 • 100 წელი საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დაარსებიდან;
 • სოლომონ ჩოლოყაშვილი - საქართველოს მევენახეობის მეცნიერული სკოლის ფუძემდებელი;
 • ვიცავთ საქართველოს ბუნებას;
 • ლევან დავითაშვილი OIE-ის 86-ე გენერალურ სესიას სპეციალური მიწვევით დაესწრო;
 • ყაზბეგის ეროვნულ პარკში ვიზიტორთა ცენტრი გაიხსნა;
 • ბაქო „Caspian Agro 2018“;
 • ქართული ღვინო;
 • სახელმწიფო პროექტში „დანერგე მომავალი“ ცვილებები შევიდა;
 • ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია;
 • ლერი ჭოჭუა - დამსახურებული მეტყევე;
 • წარმატების ისტორიები;
 • საინტერესო ინფორმაცია;
 • ჩაის კულტურის სარეველები;
 • მზესუმზირას მოვლა-მოყვანა;