სამმართველოები

საქმისწარმოების სამმართველო

ტელეფონი:
(+995 32) 237 80 13; (+995 32) 237 80 44

პროტოკოლის სამმართველო

ტელეფონი:
(+995 32) 237 80 17

სამეურნეო და ლოჯისტიკის სამმართველო

ტელეფონი:
(+995 32) 237 80 33; (+995 32) 237 80 47