მინისტრის მოადგილეები

giorgi xanishvili

გიორგი ხანიშვილი

სამუშაო გამოცდილება:

12/2016 - დღემდე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე

08/2015 – 12/2016 სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ გენერალური დირექტორი

06/2015 – 08/2015 სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

06/2014 – 06/2015 სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე

04/2014 – 06/2014 სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი

06/2012 – 04/2014 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ დირექტორის მოადგილე

2007 - დღემდე შპს „აგრო - 1959“ მმართველი-პარტნიორი

03/2010 – 04/2010 სს „სილქნეტი“ ოპერატიული მართვის დირექტორი

07/2006 – 03/2010 სს „საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანია“ ოპერატიული მართვის დირექტორი

05/2006 – 07/2006 სს „საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანია“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

12/2005 – 05/2006 შპს „სილქროუდი“ ბათუმის პორტის შესყიდვების პროექტის მენეჯერი

03/2004 – 12/2005 შპს „აგროსისტემები“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

05/2001 – 03/2004 სახელმწიფო მარეგულირებელი საბჭო თავმჯდომარე/დირექტორი/კომერციული დირექტორი

06/1998 – 06/2000 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე

01/1998 – 06/1998 შპს „ნავ-2000“ დირექტორი

06/1997 – 12/1997 სს „ბაგრატიონი 1882“ (შამპანიურის ქარხანა) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

06/1995 - 031997 სს „ენისელი“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

10/1993 – 08/1995 საწარმოო გაერთიანება „თბილთამბაქო“ გენერალური დირექტორის მოადგილე ეკონომიკის დარგში

08/1984 – 10/1992 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო - ეკონომიკური ფაკულტეტის ლექტორი

06/1993 – 10/1993 სააქციო კომერციული ბანკი „კრწანისი“ გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე

01/1989 – 06/1993 საქართველოს საბინაო - კომუნალური მეურნეობის სამინისტრო-საფინანსო სამმართველო სამმართველოს უფროსი/დაგეგმვისა და ეკონომიკური ანალიზის განყოფილების უფროსი

05/1985 – 12/1988 სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი - ფასებისა და ტარიფების განყოფილება უმცროსი ეკონომისტი

08/1978 – 08/1979 მცხეთის სარემონტო - სამშენებლო ორგანიზაცია მუშა

09/1977 – 06/1978 ფცის საბჭოთა მეურნეობა მუშა

განათლება

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1979 - 1984 მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია

ინჟინერ-ეკონომისტი მაგისტრთან გათანაბრებული