მინისტრის მოადგილეები

revaz asatiani

რევაზ ასათიანი

სამუშაო გამოცდილება

12/2016 - დღემდე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე

2014 - 2016 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო „სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება“ - პროექტის მენეჯერი

2005 - 2014 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი

2003 - 2005 მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განსახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი დირექტორი

2002 - 2003 მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსახორციელებელი პროექტი „სასოფლო-სამეურნეო კვლევა, დანერგვა-კონსულტირება და სწავლება“ ARET მენეჯერი/დირექტორი

2001 - 2002 საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი აგრობიზნესის საწარმოთა ორგანიზაციის კათედრის გამგე, პროფესორი

1992 - 2001 საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

1987 - 1992 საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი აგრობიზნესის მენეჯმენტის კათედრის გამგე

1998 - 1999 ბრიტანეთის მთავრობის “ნოუ_ჰაუ ფონდი” & საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის და შოტლანდიის აგრარული კოლეჯის ერთობლივი პროექტი საგრანტო პროექტის კოორდინატორი

1997 - 1998 საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სურსათის სამინისტრო

UN FAO პროფესიული განათლების ამაღლების სასწავლო კურსების პროექტი ტექნიკური დახმარების პროექტის მენეჯერი

1997 - 1998 “ევრაზია” ფონდის კავკასიის განყოფილება, საქართველოს აგრარული უნივერისტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის პროექტი საგრანტო პროექტის მენეჯერი

1996 - 1997 საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სურსათის სამინისტრო & ბრიტანეთის მთავრობის “ნოუ_ჰაუ ფონდის” “ფერმერული მეურნეობების სამეურნეო საქმიანობის გამოკვლევა და მოდელირება” ტექნიკური დახმარების პროექტის კონსულტანტი

განათლება

2004 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ნამდვილი წევრი - აკადემიკოსი

2000 აგრარული განათლების საერთაშორისო აკადემია

ნამდვილი წევრი - აკადემიკოსი

1996 საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია

ნამდვილი წევრი - აკადემიკოსი

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი 1991, 1994

ეკონომიკის ფაკულტეტი ; ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1968 - 1972

საინჟინრო-ეკონომიკის ფაკულტეტი - ეკონომისტი მაგისტრთან გათანაბრებული

ტრენინგები

2003 ფინანსური მართვა და გახარჯვები მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსახორციელებელ პროექტებში საერთაშორისო შრომის ორგანიზაცია, ტრეინინგის საერთაშორისო ცენტრი - ტურინი, იტალია

1997 კრედიტების მართვა და ბიზნეს დაგეგმვა ბრიტანეთის მთავრობის „ნოუ ჰაუ ფონდი“

1997 ბიზნეს დაგეგმვის სწავლება ბრიტანეთის მთავრობის „ნოუ ჰაუ ფონდი“

1993 კვლევა სოფლად კოოპერატივების ჩამოყალიბების საკითხებზე აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო აშშ-ს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (ისრაელი)

1990 აგროსამრეწველო კომპლექსში მართვისა და მეურნეობრიობის ეკონომიკური მექანიზმების სრულყოფის საკითხები აგროსამრეწველო კომპლექსის მართვის საკავშირო უმაღლესი სკოლა (რუსეთი)

1984 მართვის ავტომატიზირებული სისტემები მოსკოვის მართვის ინსტიტუტი (რუსეთი)

1984 აგროსამრეწველო კომპლექსის მართვის სრულყოფა მოსკოვის კ. ტიმირიაზევის სახელობის სასოფლო-სამეურნეო აკადემია (რუსეთი)

სასწავლო ტურები, სემინარები, კონფერენციები

2004 “საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების იჯარის და გაყიდვის ინსტიტუციური, ორგანიზაციული და საკანონმდებლო სტრუქტურის შესახებ” საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო

2003 „საკონკურსო გრანტების პროექტების სიცოცხლის-უნარიანობა და ინსტიტუციური რეფორმა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისათვის“ მსოფლიო ბანკი

2002 “საკონკურსო გრანტების პროგრამების მონიტორინგის,შეფასებისა და საინფორმაციო სისტემების მართვის სასარგებლო პრაქტიკა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისათვის” მსოფლიო ბანკი

2002 “სგს, შესყიდვების, გახარჯვებისა და ფინანსური მენეჯმენტის სასარგებლო პრაქტიკა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისათვის” მსოფლიო ბანკი

2000 “სასოფლო_სამეურნეო კვლევის, დანერგვა - კონსულტირების და სწავლების სისტემის სხვადასხვა ქვეყნებში განხორციელებული რეფორმების შედეგების გაცნობა/გაზიარება” მსოფლიო ბანკი

2000 სამეცნიერო_პრაქტიკული კონფერენცია: REAP_ის საგრანტო პროექტების შედეგად მიღებული გამოცდილების გაზიარება ბრიტანეთის მთავრობა

2000 საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ბანკის მისიას შორის “სასოფლო_სამეურნეო კვლევა, დანერგვა_კონსულტირება და სწავლება” აშშ

1999 სასოფლო_სამეურნეო კვლევის, დანერგვა - კონსულტირება და სწავლების სისტემის სხვადასხვა ქვეყნებში განხორციელებული რეფორმების შედეგების გაცნობა_გაზიარება მსოფლიო ბანკი

1998 REAP -ის საგრანტო პროექტის მოსამზადებელი ტური ბრიტანეთის მთავრობა

1997 “სამეცნიერო_კვლევითი სამუშაოებისა, მათი შედეგების დანერგვა_კონსულტირებისა და სასწავლო პროცესის მართვის ორგანიზაციის გაცნობა” აშშ, ოკლახომოსა და ლინკოლნის სახელმწიფო უნივერსიტეტები კოხრანის პროგრამა

1996 ფერმერული მეურნეობების აგრობიზნეს მენეჯმენტი, ფინანსური მენეჯმენტი TACIS

უცხო ენები:

ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.

ჯილდოები:

„ღირსების ორდენი“ - სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობაში გაწეული ღვაწლისთვის

საქართველოს პრეზიდენტის 05.05.1999 წლის N355 განკარგულება