მინისტრის მოადგილეები

გიორგი ჩხეიძე

გიორგი ჩხეიძე

დაბადების ადგილი და თარიღი: ქ. თბილისი, 25 აგვისტო, 1967 

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და 3 შვილი (20, 16, 16)

განათლება და პროფესიული სწავლება: 

2004 ბიზნესის ადმინისტრირების ონლაინ კურსები. 

კომპანიის შიდა ტრენინგის კურსი - MBA პროგრამა შიშეჯამის მენეჯერთათვის.

1996 აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), სოფლის მეურნეობის ბიზნეს სკოლა სასწავლო პროგრამა სოფლის მეურნეობის ფინანსებსა და კრედიტში. Ames, Iowa, USA. 

1995 მსოფლიო ბანკის სასწავლო პროგრამა ბანკირებისათვის სასწავლო პროგრამა მენეჯერთათვის ფინანსებსა და კრედიტის მართვაში. თბილისი.

1994 სან-ფრანცისკოს უნივერსიტეტი, 

მაქ’ლარენის ბიზნეს სკოლა (აშშ) სასწავლო პროგრამა

სასწავლო პროგრამა მენეჯერთათვის, სამუშაო პრაქტიკა ამერიკულ კორპორაციებში. San Francisco, Ca. USA

1993 – 1994 თბილისის მენეჯერთა სკოლა, Georgian Management Training Program.

სტრატეგიული მენეჯმენტი, გაყიდვები და მარკეტინგი, აღრიცხვა და ფინანსების მართვა, ხელმძღვანელობა და ბიჰევიორისტიკა.

1990 – 1991 თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტი

ინგლისური ენის ერთწლიანი ინტენსიური სწავლების კურსი.

1984 – 1991 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საინჟინრო - ეკონომიკის ფაკულტეტი, დიპლომი - მშენებლობის ეკონომიკა და მართვა.

სამუშაო გამოცდილება:

28.09.2016 - დღემდე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

2014-2016 დამფუძნებელი, გენერალური დირექტორი

შპს „ორი ნაბიჯი“ – სურსათის საცალო ვაჭრობის ქსელი.

2012-2014 დირექტორი

ა(ა)იპ “სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო” (APMA) – სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2009 წლიდან დამფუძნებელი, დირექტორი

შპს „ორი ნაბიჯი“ – სურსათის საცალო ვაჭრობის ქსელი.

2009-2011 წარმომადგენელი

GUR REAL ESTATE – უძრავი ქონების საინვესტიციო კომპანია, ისრაელი.

2007 განვითარების პროექტის დირექტორი, კონსულტანტი

შპს „ნარინჯი“

2006 - 2007 გენერალური დირექტორი

შპს „ბეგი კომპანი“

2005 – 2006 გენერალური მენეჯერი

შპს „ქართული პროდუქტები“ – რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება ბრენდით „სოფლის ნობათი“

2001 – 2005 „ანადოლუ ჯამ სანაი“ SISECAM, თურქეთი) – საერთაშორისო მინის მწარმოებელი კორპორაცია

2003 – 2005 გენერალური დირექტორი

შპს „რუსჯამი“, - ანადოლუ ჯამ სანაი-ს ფილიალი რუსეთის ფედერაციაში – მინის ტარის წარმოება. www.ruscam.ru

2001 - 2003 გენერალური დირექტორი

სს „მინა“ (ქსნის მინის ქარხანა) შიშეჯამის ჯგუფის ქარხანა საქართველოში – მინის ტარის წარმოება.

1999 - 2000 გენერალური მენეჯერი

ქართუ კ.ფ.ტ. - ქართუ ჯგუფის ფილიალი (ფეხსაცმელების ფაბრიკა ყოფილი ფაბრიკა „ისანი“-ს ტერიტორიაზე)

1997 – 1998 გენერალური დირექტორი

შ.პ.ს. „დავით სარაჯიშვილი და ენისელი“ – თბილისის კონიაკის ქარხანა.

ქართული კონიაკისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების წარმოება.

1995 – 1997 საკრედიტო და საფინანსო კომპონენტის მენეჯერი

“მსოფლიო ბანკი“ – „საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი“.

პროექტის კომპონენტის მენეჯერი

„საკრედიტო კავშირების განვითარების ცენტრი“ – მსოფლიო ბანკის პროექტის სასოფლო ფინანსური განვითარების კომპონენტი.

1991 – 1995 სხვადასხვა ბიზნეს აქტივობები, რომლებიც მოიცავდა

• კონსულტირება მცირე და საშუალო ბიზნესის დაგეგმვასა და მართვაში.

• თბილისის მენეჯერთა სკოლა (ESM) - ბიზნესის საწყისები - მასწავლებელი.

• საბროკერო კომპანიის ოპერირება „კავკასიის ბირჟაზე.“

ენები: ინგლისური და რუსული