აქტიური ვაკანსიები

29.03.2017 00:00:00 06.03.2017 00:00:00

სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არსებული აქტიური ვაკანსიების ჩამონათვალი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს პორტალს www.hr.gov.ge