კონკურსი საკონსულტაციო ფირმის შესარჩევად, რომელიც მოამზადებს ეროვნულ საადაპტაციო გეგმას სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის

15.06.2016 00:00:00 24.06.2016 00:00:00
კონკურსის შესახებ ვრცელი ინფორმაცია იხილეთ საიტის ინგლისურეოვან გვერდზე.