სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტის (AMMAR) ფარგლებში ცხადდება ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებზე

15.06.2016 00:00:00 11.07.2016 00:00:00
სატენდერო განცხადების შესახებ იხილეთ დოკუმენტი.