ტენდერი AMMAR-ის ფარგლებში DANIDA-ს პროგრამისთვის ბენეფიციართა მოვილიზაციისა და ტრეინიგის მომსახურების მოწოდების შესახებ

29.11.2017 00:00:00 11.12.2017 00:00:00
ტენდერის ტექსტი არის ინგლისურენოვანი და მოცემულია დანართის სახით.