ტენდერი - „მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთში შიდასასოფლო გზების მოწყობა/რეაბილიტაცია“

29.11.2017 00:00:00 25.12.2017 00:00:00
ტენდერის სრული ტექსტი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.