ტენდერი შპს საქართველოს მელიორაციისათვის კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვისათვის

24.10.2017 00:00:00 05.12.2017 00:00:00

შპს საქართველოს მელიორაციისათვის კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვისათვის გამოცხადებულია ტენდერი.

იხ. ლინკი:  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=246430&lang=ge