ქვემო სამგორის, ტბისი-კუმისისა და ზედა რუს ირიგაციის სისტემების შიდა ქსელების დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება - IDIC/CS/QCBS/02

17.10.2017 00:00:00 01.11.2017 00:00:00
ტენდერის სრული ტექსტი არის ინგლისურენოვანი და მოცემულია დანართის სახით.