სატენდერო განცხადება „სარწყავი სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლი გორის მუნიციპალიტეტში ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე“.

21.08.2017 00:00:00 01.09.2017 00:00:00
იხილეთ თნდართული დოკუმენტი