სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) აცხადებს ღია ტენდერს:სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

24.03.2017 00:00:00 20.04.2017 00:00:00
სრული ტექსტი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში