ტექნიკური რეგლამენტი - ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა და მეორადი პროდუქტის, რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მომხმარებისათვის, ჯანმრთელობის წესების დამტკიცების შესახებ

ლოგ დიდი
04.10.2017
პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ, თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 31 ოქტომბრამდე.

საკონტაქტო პირი:  maia.beruashvili@moa.gov.ge