„ტექნიკური რეგლამენტი ჩვილი და ადრეული ასაკის (მცირეწლოვანი) ბავშვთათვის განკუთვნილი, განსაკუთრებული სამედიცინო დანიშნულების და წონის კონტროლისათვის რაციონის სრულად ჩანაცვლებისათვის განკუთვნილ სურსათის შეს

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - „ტექნ
03.05.2017
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - „ტექნიკური რეგლამენტი ჩვილი და ადრეული ასაკის (მცირეწლოვანი) ბავშვთათვის განკუთვნილი, განსაკუთრებული სამედიცინო დანიშნულების და წონის კონტროლისათვის რაციონის სრულად ჩანაცვლებისათვის განკუთვნილ სურსათის შესახებ“.

პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ, თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 25 მაისამდე. 

საკონტაქტო პირი: ქეთევან ლაფერაშვილი   ketevan.laperashvili@moa.gov.ge