სამინისტროს საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

0159, საქართველო, თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. #6

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი: ტელ: (+995 32) 237 66 89 (+995 32) 237 80 14

ელ-ფოსტა: infomoa@moa.gov.ge

ცხელი ხაზი (პროექტებთან დაკავშირებით): (+995 32) 247 01 01