2015 წელს გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ ანგარიშს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2015 წელს გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ