გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #30

#30
30.03.2018

ნომერშია:

  • აზიური ფაროსანას ბიოლოგია და გავრცელება;
  • სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდამჭერი ახალი პროგრამა „ ახალგაზრდა მეწარმე“ იწყება;
  • ქართული ღვინო- ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა იაპონიაში, წართული ღვინის დეგუსტაციები პოლონეთში;
  • საქართველოში მარცვლოვანი კულტურების გავრცელების შესაძლებლობები;
  • ხარისხის ნიშანი;
  • საჭირო ინფორმაცია - საჩითილეები, ჩითილების გამოზრდა და გადარგვა ღია გრუნტში;