სასწავლო პრაქტიკული სემინარების ჩატარების გეგმა-გრაფიკი

დიდი
20.10.2017

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი და სურსათის ეროვნული საგენტო დასავლეთ საქართველოში თხილის მწარმოებელ ფერმერებისთვის სასწავლო პრაქტიკული სემინარების ჩატარებას გეგმავს, სადაც დეტალურად მიაწვდიან ინფორმაციას, თუ როგორ უნდა მოხდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებით თხილის მოვლა-მოყვანა, დაავადებებთან და მავნებელთან ბრძოლის მიზნით შეწამვლითი ღონისძიებების ჩატარება.


.