მინისტრი

ლევან დავითაშვილი

ლევან დავითაშვილი

დაბადების თარიღი:

1978 წლის 10 დეკემბერი


განათლება:

2002 - 2003 წელი -   MIP მილანი - ბიზნესის მართვის მაგისტრი

1999 - 2001  წელი -  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ბიზნესის მართვის მაგისტრი.

1995 - 1999 წელი -  თბილისის  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი - ეკონომიკის ბაკალავრი.


სამუშაო გამოცდილება:

2016 წლის 9 სექტემბრიდან- სოფლის მეურნეობის მინისტრი

2014 წლის 5 ნოემბრიდან - 2016 წლის 8 სექტემბრამდე სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

2012 წლის 4 დეკემბრიდან –  საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი

2010-2011 წწ. - საქართველოს ღვინის მწარმოებელთა კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე

2010-2011 წწ. - საქართველოს ღვინის მწარმოებელთა კავშირის გამგეობის წევრი

2009 წლიდან  2012 წლის დეკემბრამდე –  შპს  ,,SCHUCHMANN WINES GEORGIA” -ს გაყიდვებისა და მარკეტინგის დირექტორი

2007-2009 წწ. – USAID - ის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტის Ag Vantage-ის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2002-2007 წწ. –  შპს ,,წინანდლის ძველი  მარნის“ გენერალური  მენეჯერი

1999-2001 წწ. -  მსოფლიო ბანკის საწარმოთა რესტრუქტურიზაციისა და მართვის დახმარების ცენტრი (CERMA)-ის მთავარი ბიზნეს-კონსულტანტი

06/1999 – 09/1999 წწ -  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სოციალური გადასახადების დეპარტამენტის უფროსი

1997 – 1999 წწ. -  საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სადაზღვევო რეგულაციებისა და სტანდარტების  დეპარტამენტის უფროსი


ენების ცოდნა :

ფლობს ინგლისურ, რუსულ, იტალიურ ენებს


პერსონალური ინფორმაცია:

ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი