სამინისტრო

მისამართი:
ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი #6, 0159
ცხელი ხაზი:
+ 995(32) 2 47 01 01
პრესცენტრი:
+ 995(32) 2 37 80 09
ელ.ფოსტა:
infomoa@moa.gov.ge
contact form
*სიმბოლოთი მონიშნული ველები სავალდებულო შესავსებია